EKUMENICKÝ INSTITUT
Evangelická teologická fakulta
Univerzita Karlova
Výtvarná soutěž

RUKAMA
se teď nemůžeme dotýkat, zdravit se, objímat
ALE
můžeme tvořit

Centrum excelence Univerzity Karlovy: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě (UNCE č. 204052) ve spolupráci s badatelskou skupinou Teologie a současná kultura na ETF UK vyhlašuje:

Soutěžní výtvarnou přehlídku pro děti, seniory i ostatní dospělé, lidi v karanténě i mimo ni, na téma:

Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?

Zúčastnit se může každý, bez omezení.

Pošlete nám, prosím, do 30. dubna 2020, fotografii svého výtvarného díla (kresby, obrazu, koláže, grafiky, sochy, loutky, komiksu, ručně dělané knihy, výtvarně ztvárněné hry, pletené nebo vyšívané roušky … zkrátka čehokoliv rukodělného) na adresu
clovek@etf.cuni.cz
Uveďte: Název, techniku, jméno a věk autora, a pokud chcete, nějaký vzkaz pro ostatní. Můžete popsat, proč jste tvořili, jak jste tvořili, jak jste se cítili, či co Vám to přineslo. Jinými slovy, otisknout svou ruku a něco ze svého srdce do takového „vzkazovníku“ a „povzbuzovníku“ pro druhé.

Všechny zaslané práce budou dostupné v online galerii. Nejlepší práce v různých kategoriích budou vybrány na výstavu a jejich autoři obdrží zajímavé věcné ceny. Ceny do soutěže věnují:

Těšíme se na Vaše podané ruce jedním z mnoha způsobů, který je stále možný.
Ivana Noble, František Štěch, Daniela Brůhová