EKUMENICKÝ INSTITUT
Evangelická teologická fakulta
Univerzita Karlova
Online vernisáž
 • Uvítání - Ivana Noble
 • Pozdrav - František Štěch
 • Pozdrav - Daniela Brůhová
 • Žalm 8 - hudební doprovod k vernisáži
  Autor: Anthony Noble
 • Anthony Noble je členem Britské královské společnosti varhaníků. Hudbu vystudoval na Trinity College v Londýně, a doktorát získal na Univerzitě v Southampton, kde se specializoval na klávesovou hudbu 18. století. Deset let působil jako varhaník a sbormistr opatství ve Farnborough. V současnosti vede chrámový sbor a hraje na varhany v kostele sv. Ondřeje v Aldershotu, pořádá koncerty, bádá v oblasti klávesové hudby, a hudbu učí i skládá. Jeho skladby jste mohli slyšet na BBC, při různých církevních a dalších příležitostech, např. ve Westminsterské katedrále v Londýně.
 • Pane, náš vladaři,
  podivuhodné je po celé zemi tvé jméno,
  velebnost svou jsi rozestřel po celém nebi!
  Navzdory odpůrcům
  už v ústech dětí a batolat zjednal sis chválu,
  že musí zmlknout, kdo zná jen záští a pomstu.
  Hledím-li na tvá nebesa, dílo tvých prstů,
  anebo na měsíc, na hvězdy, jak jsi je stvořil:
  co tu je člověk – a přesto na něho myslíš!
  Co tu je smrtelník – přesto se o něho staráš!
  Učinil jsi ho jen o málo menším, než andělé jsou,
  ověnčil jsi ho slávou a ctí;
  jeho jsi učinil vládcem nad dílem rukou svých,
  všechno mu k nohám položil:
  ovce a dobytek všechen a navíc i polní zvěř,
  na nebi ptáky a v moři ryby a vůbec vše,
  co jen se hemží stezkami vod.
  Pane, náš vladaři,
  podivuhodné je po celé zemi tvé jméno.